Jestem mediatorem

Pomagam rozwiązywać konflikty. Specjalizuję się w mediacjach biznesowych, gospodarczych, administracyjnych.

USŁUGI Z ZAKRESU MEDIACJI

Specjalizuję się w mediacjach gospodarczych i biznesowych. Pomagam firmom zdefiniować kwestie sporne, określić własne interesy i wzajemne oczekiwania oraz wypracować takie rozwiązania, aby mogły osiągnąć wzajemne porozumienie.

Wykorzystywana przeze mnie metoda TSR oznacza, że skupiam się na zasobach a nie na deficytach (np. pracowników) i tym samym dążę do rozwiązania problemu, sporu. Koncentruję się zawsze tym co działa tu i teraz i przy takich zasobach, którymi dysponują jednostki. Uświadomienie klientowi jego możliwości i mocnych stron jest kluczem do zmiany i sukcesu.

Mediacje

cywilne
.
.

Pomagam rozwiązywać spory na tle rodzinnym, sąsiedzkim, lokalowym (np. spory graniczne, o służebność czy podział majątku oraz niezapłacone faktury. Wspieram komunikację i odnajduję rozwiązania.

Mediacje

rodzinne
.
.

Wspieram rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, takie jak w kwestii opieki nad dziećmi, tak zwany plan rodzicielski, spory między rodzicami, a dziećmi, czy związane z podziałem majątku. 

Mediacje

biznesowe/
gospodarcze/
majątkowe

Pomagam firmom zdefiniować kwestie sporne, określić interesy i wzajemne oczekiwania oraz wypracować takie rozwiązania, by osiągnąć porozumienie. Jestem mediatorem w sporach gdzie zostały naruszone np. prawa znaku firmowego/towarowego.

Mediacje

administracyjne
.
.

Mediacje administracyjne jako alternatywa dla sądu czy arbitrażu tyczą się wszystkich spraw dotyczących tego rodzaju postępowania, czyli np. spory sąsiedzkie czy sprawy ze skomplikowanym stanem faktycznym.

Mediacje

społeczne
.
.

Jako mediator wspieram ustalenie potrzeb i interesów stron. Pomagam m.in. w rozwiązywaniu sporów między urzędnikami a członkami społeczności czy między mieszkańcami wspólnot lub innych grup i instytucji.

Chcesz wziąć udział w kosultacjach?