Usługi dla biznesu

Szkolę prezesów, handlowców, menadżerów. Uczę skutecznego zarządzania i negocjacji.

OFERTA WSPARCIA BIZNESU

Prowadzę kompleksowe działania wpierające rozwój biznesu. Pomagam zacząć przygodę z własną działalnością, rozwinąć skrzydła w zarządzaniu i realizowaniu planu oraz rozwiązywać problemy pojawiające się na drodze przedsiębiorcy. Swoją wiedzę zdobytą w ramach własnych doświadczeń i licznych szkoleń przekazuję dalej i pomagam wdrażać procesy, które prowadzą do sukcesu.

Działam zgodnie ze  SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNESU

Warsztaty

biznesowe
.
.

Chcesz podnosić wyniki swojej firmy? Zacznij stosować wiedzę zdobytą w praktyce. Na moich warsztatach trenujemy umiejętności planowania strategii, tworzenia modeli biznesowych, zarządzania i wiele innych.

Doradztwo

biznesowe/ gospodarcze
.
.

Świadczę profesjonalne usługi konsultingowe w kwestiach biznesowych. Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne sprawiają, że potrafię pomóc w ustaleniu strategii rozwojowej i działania w sytuacjach wyjątkowych.

Kompleksowe

audyty firm
.
.

Rzetelnie przeprowadzony audyt biznesowy dostarcza cennych informacji o firmie, jej kondycji i możliwościach poprawy parametrów. Wykonuję audyty dokładnie, pomagam wykorzystać wnioski i wdrożyć zmiany.

Nadzór

oraz współudział w
projektach firmowych
.

Nadzoruję realizację różnego rodzaju projektów firmowych. Zajmuję się usprawnianiem procesów i pomagam w wyborze najlepszych rozwiązań. Działam także kreatywnie wspierając realizację.

Opracowanie

wniosków
(kredytowych,
unijnych, itp.)

Prawidłowe formułowaniem wniosków kredytowych oraz unijnych wiąże się z koniecznością przygotowanie obligatoryjnych załączników. Skorzystaj z mojego doświadczenia i wiedzy z zakresu finansów i bankowości.

Biznesplan

.

.

.

O sukcesie firmy decyduje dobry pomysł i jeszcze lepszy plan jego realizacji. Pomagam w badaniu rynku i konkurencji, specjalizuję się w tworzeniu skutecznej strategii biznesowej oraz pozyskiwaniu finansowania.

Opracowanie

standardów jakości firmy, 
kodeksu etyki
.

Dla prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju i komfortu pracowników firma powinna mieć jasno ustalone standardy działania i zasady etyczne. Pomogę Ci przygotować zestaw stosownych dokumentów.

Opracowanie

regulaminów oraz
wewnętrznych
dokumentów firmy

Każda firma funkcjonuje na podstawie wewnętrznych norm. Powinny być one zebrane i opublikowane w postaci oficjalnych dokumentów. Zajmuję się opracowywaniem tych dokumentów.

Chcesz wziąć udział w kosultacjach?